Přísloví

Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong lòng chẩy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, mới là chữ nghĩa mới là đạo con

Hodnota otce je jako hora Tai, láska matky je jako řeka, syn by měl své rodiče ctít

Anketa

Kolik Vám je let?
pod 1824% (2166x)
Hlasy
18 - 2519% (1741x)
Hlasy
26 - 3520% (1811x)
Hlasy
36 - 5018% (1688x)
Hlasy
50 a více19% (1736x)
Hlasy